จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ = Ethics in information technology /

ผู้แต่ง
พนิดา พานิชกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2553