Vocabulary 2 : 200 Essential words in use = 200 คำศัพท์สำคัญนำไปใช้ประโยชน์ได้

ผู้แต่ง
ประไพ วีโรทัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1