นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา = Innovation and technical education technology /

ผู้แต่ง
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3