ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ = ICT system and modern management /

ผู้แต่ง
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิตตี้กรุ๊ป, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1