การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร /

ผู้แต่ง
นภดล ร่มโพธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม