วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ : การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง /

ผู้แต่ง
พิษณุ เสงี่ยมพงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.072 พ764ว 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
404 หน้า ; 26 ซม.