ธรรมะในพระพุทธมนต์ : ตามรอยบาทพระศาสดาอินเดีย-เนปาล /

ผู้แต่ง
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1