R&D ภาคปฏิบัติ /

ผู้แต่ง
อนันต์ นามทองต้น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.066 อ166อ 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
149 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.