ชีวิตลิขิตของกรรมกับจดหมายจากพ่อถึงลูกสาว /

ผู้แต่ง
พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1