100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540 /

ผู้แต่ง
ธเนศวร์ เจริญเมือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.84 ธ285ห 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
360 หน้า ; 21 ซม.