พื้นฐานและหลักการศึกษา = Founadation and principles of education /

ผู้แต่ง
ปรียาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370 ป474พ 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)
Physical description
289 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.