ถกเถียงวัฒนธรรมในงานวิจัยภาคกลาง /

ผู้แต่ง
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.9593 ฉ179ถ 2558
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.