กำกึ๊ดกำปาก งานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ /

ผู้แต่ง
อานันท์ กาญจนพันธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.9593 อ624ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
270 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.