เล่าเรื่องยอดวรรณคดีไทย มหาเวสสันดรชาดร /

ผู้แต่ง
เอกรัตน์ อุดรพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1