กรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร : บริบททางกฎหมายและการเมือง /

ผู้แต่ง
จันตรี สินศุภฤกษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1