สืบโยดสาวย่านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ /

ผู้แต่ง
ชวน เพชรแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1