สืบโยดสาวย่านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้

ผู้แต่ง
ชวน เพชรแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.9593 ช265ส 2558
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
323 หน้า ภาพประกอบ 21 ซม.