บันทึกพระธรรมเทศนา /

ผู้แต่ง
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นพรัตน์, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1