พระไตรปิฎกร่วมสมัย /

ผู้แต่ง
พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาส์นไทย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 19