ไม้ใหญ่ ดอกงาม /

ผู้แต่ง
ยุคคล จิตสำรวย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1