การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรม = Management of By-Product and wastes from Oil industry /

ผู้แต่ง
กนกพร สังขรักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
633.85 ก123ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
229 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.