พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจนักปกครอง /

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1