จดหมายเหตุการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 /

Corporate Author
กระทรวงวัฒนธรรม. กรมการศาสนา.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2550