เจ้านายเล็กฯ-ยุวกษัตริย์ : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489 /

ผู้แต่ง
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.9593 ก412จ 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
290 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.