แม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2443-2481 พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489 /

ผู้แต่ง
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 ก412ม 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
204 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.