ศัพทานุกรมพุทธศาสนา ไทย-บาลี-จีน = A Dictionary of Buddhism Thai-Pali-Chinese /

ผู้แต่ง
เย็นหงวน ภิกขุ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.303 ย513ศ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วัดโพธิแมนคุณาราม, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
866 หน้า ; 21 ซม.