พุทธวิธีในการควบคุมกามราคะในพระพุทธศาสนาเถรวาท = The Buddhist Methods in Controlling The Desire the Desire For Sensual Pleasual Pleasures in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหายรรยง สุรปญโญ (ลันลอด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ย143พ 2557
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
95 หน้า ; 30 ซม.