การศึกษาเชิงสัญวิทยาใน "บูชิโดสำหรับซามูไรมือใหม่" ยุคโตกุกาว่า ว่าด้วยบทบาทของการเจริญสติในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง /

ผู้แต่ง
ณัชร สยาทวาลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1