การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' participation in educational management of Ban Tha Hham school, Chom Thong district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
รัชนี ยอดศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ร333ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
ก-ณ, 164 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.