บทบาทและแนวคิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาเมือง ชุมชน และสถาปัตกรรมตามแนวพระราชดำริ = His Majesty the King's roles and concepts in Royally-initiated urban, community and architecture development /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1