พระธรรมสำคัญยิ่งนัก มหัศจรรย์แห่งธรรมกรุณา แสงธรรมส่องใจ เล่ม 4 /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 ส243พ 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
94 หน้า ; 21 ซม.