สูจิบัตร เทศน์มหาชาติมหากุศล เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 /