รัฐฉาน : ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ = Shan State : History and revolution /

ผู้แต่ง
อัคนี มูลเมฆ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2