การปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน /

ผู้แต่ง
กุหลาบ ปั้นลายนาค
ภาษา
Thai
เลขเรียก
027.8 ก741ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
275 หน้า : ภาพประกอบ