พระมหามัยมุนีและเจดีย์สำคัญในพม่า /

ผู้แต่ง
สุระ พิริยะสงวนพงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มิวเซียมเพรส, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1