สยามออลมาแนค 2531-2532 = Siam Almanac /

ผู้แต่ง
สยามบรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2532