ธรรมปริทรรศน์ 2 : อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 2 /

ผู้แต่ง
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2529
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1