แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย /

ผู้แต่ง
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
351.9593 อ893ป 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
(19), 185 หน้า 23 ซม.