ธรรมเนียมนี้คือคำพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก /

ผู้แต่ง
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แพรวสำนักพิมพ์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6