การเจรจา สู่อนาคตปาตานี = Negotiating the Future of Patani /

ผู้แต่ง
ดอน ปาทาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สมิลันเพลส, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1