ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบ้าน /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ335ธ 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 23
Physical description
63 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.