พุทธวจน ฉบับ 10 สาธยายธรรม /

ผู้แต่ง
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธโฆษณ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1