พระไตรปิฎกร่วมสมัย /

ผู้แต่ง
พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1