พระไทย ใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา : ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท) /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3123 พ335พ 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
69 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.