ภาพประวัติพระถังซัมจั๋ง /

Corporate Author
ห้องสมุดวัดโพธิ์แมนคุณาราม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จักรานุกูลการพิมพ์, 2529
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3