กรุงเทพฯ เอกลักษณ์ไทย /

ผู้แต่ง
สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สัมพันธ์การพิมพ์, 2528
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1