สมุดภาพที่ระลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี = Commemorative photo book of the Royal visit to the Democratic Republic of Timor-Leste of her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn /

Corporate Author
กระทรวงการต่างประเทศ.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1