การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในเขตหมู่บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Community participation in water management under the royal initiative : Case study of Saladin community, Puthamonthon district, Nakhon Pathom /

ผู้แต่ง
ธัญพล ทองแช่ม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.36 ธ469ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
Physical description
ก-ฌ, 74 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.