รายงานประจำปีงบประมาณ 2556 กรมการค้าภายใน กระะทรวงพาณิชย์ = Annual Report 2013 Department of Internal Trade /

Corporate Author
กรมการค้าภายใน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.73 ก445ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมการค้าภายใน กระะทรวงพาณิชย์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
69 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.