รายงานประจำปี 2554 กรมการศาสนา /

ผู้แต่ง
พิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์
Corporate Author
ศิรกาญจนา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1