คิดแบบเนลสัน แมนเดลา /

ผู้แต่ง
วริศรา ภานุวฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1